Article Diseño Interior – Desembre 2011

Disseny i seguiment de l’execució de totes les instal·lacions de la vivenda.

Aquesta vivenda unifamiliar presenta dues característiques principals. La primera és una arquitectura molt lineal i exuberant, tant exterior com interior, que deriva d’unes mides importants de la construcció – aproximadament 1.400m² en 3 plantes. És van cuidar tots els elements constructius fins al darrer detall. La segona és un enllumenat adaptat a l’arquitectura i als acabats.

Es va poder disposar d’una llibertat gairebé total a l’hora de dissenyar el projecte d’enllumenat de la vivenda. Tot i això, l’arquitectura cúbica i les formes de la mateixa ens van obligar a adaptar cada punt de llum al seu emplaçament. La totalitat de l’interior de la vivenda està pintada de color blanc i negre, amb una forta predominança del segon color, dificultant molt més encara el disseny de l’enllumenat.

De forma general és va fixar com a objectiu reproduir a l’interior, en certa mesura, les ombres creades amb la llum del dia per la vegetació exterior així com pels diferents elements de façana. L’efecte és va assolir emprant el tipus de il·luminació interior, la posició dels equips i les reflexions de llum. A més, les mides considerables de les parets exteriors també necessitaven jocs d’ombra per tal d’obtenir efectes minimalistes, que contrastaven amb el volum del conjunt.

Per a poder aconseguir tots els efectes desitjats, va ser necessari emprar aproximadament 40 models d’aparells diferents en tota la casa i disposem d’un total de 500 punts de llum. A més, cada estància de la vivenda és única en quant a enllumenat. Va ésser necessari prendre en compte la disposició del mobiliari, de cada quadre en les parets i, fins i tot, de les principals botelles de vi del celler, entre molts altres aspectes requerits pel client.

Pel que fa a la part tècnica, va ser necessari plantejar perfectament cada pas d’instal·lacions ja que per exemple, únicament per l’enllumenat, es van instal·lar 17km de cablejat. Calia combinar totes les instal·lacions per garantir una perfecta execució, però també un confort òptim tant pels temes d’aigua sanitària com de calefacció. El disseny de totes les instal·lacions va tenir que seguir els mateixos criteris estètics que en l’enllumenat, garantint sempre que l’acabat fos perfecte i que únicament és veges els elements necessaris.

Més informació d’altres projectes

Article Casa Viva núm. 175

Disseny i integració del sistema domòtic d’una vivenda unifamiliar al sud del País. Durant l’execució de l’obra també és va supervisar l’execució dels treballs de la resta d’instal·lacions. Es va emfatitzar sempre en l’estalvi energètic i a més es volia poder controlar la totalitat de la vivenda. Així, el sistema domòtic gestiona tot l’enllumenat (que en alguns casos és del tipus regulat), les zones de circulació mitjançant detectors de presència i també és va definir que s’apaguessin els llums de forma automàtica per tal de no deixar-ne mai cap encès de forma prolongada. La calefacció, les persianes i les cortines també estan controlades pel sistema, i gracies a una estació meteorològica disposem de dades reals de temperatures i lluminositat ambients exteriors.

Durant les primeres fases de construcció també és van realitzar càlculs en base als tancaments finals previstos per tal de maximitzar l’efecte de l’aïllament tèrmic. És va poder dimensionar d’aquesta manera el gruix necessari així com funcional a nivell constructiu, obtenint tancaments exteriors amb pèrdues energètiques reduïdes, que és van combinar amb finestres d’altes prestacions tèrmiques. El sistema de producció de calor està executat mitjançant un equip d’aerotèrmia de baixa temperatura. A més, gracies a la perfecta ubicació de la vivenda, és va poder plantejar la col·locació d’un sistema solar tèrmic, que s’empra tant per a calefacció com per a producció d’aigua calenta sanitària i permet l’aprofitament de l’energia gratuïta que aporta el sol.

El resultat final és una vivenda de mides considerables amb un consum energètic molt baix. A part de les plaques solars tèrmiques, la vivenda consumeix únicament energia elèctrica i la potència contractada és gairebé la d’una vivenda convencional, tot i disposar d’un ascensor. És demostra doncs que es poden obtenir estalvis molt importants amb una correcta combinació de sistemes i de fonts d’energia.

Benvinguts!!!

Ja no estem en construcció!

Tenim el plaer de presentar-vos la nova pàgina web de R3e, S.L. Disposem de més continguts i informació que en la primera versió. A més anirem actualitzant el contingut puntualment amb recursos i noticies. També podeu consultar la web via telèfon mòbil o tablet PC ja que tenim una interfície optimitzada per a aquests aparells.

Si voleu tenir un accés ràpid a les nostres noticies, a part de les RSS, si disposeu d’un aparell iOS podeu afegir-nos a la pantalla d’inici i consultar el nostre lloc web directament amb la web-app sense tenir de buscar la nostra adreça.

Esperem que us agradi.