Article Casa Viva núm. 175

Disseny i integració del sistema domòtic d’una vivenda unifamiliar al sud del País. Durant l’execució de l’obra també és va supervisar l’execució dels treballs de la resta d’instal·lacions. Es va emfatitzar sempre en l’estalvi energètic i a més es volia poder controlar la totalitat de la vivenda. Així, el sistema domòtic gestiona tot l’enllumenat (que en alguns casos és del tipus regulat), les zones de circulació mitjançant detectors de presència i també és va definir que s’apaguessin els llums de forma automàtica per tal de no deixar-ne mai cap encès de forma prolongada. La calefacció, les persianes i les cortines també estan controlades pel sistema, i gracies a una estació meteorològica disposem de dades reals de temperatures i lluminositat ambients exteriors.

Durant les primeres fases de construcció també és van realitzar càlculs en base als tancaments finals previstos per tal de maximitzar l’efecte de l’aïllament tèrmic. És va poder dimensionar d’aquesta manera el gruix necessari així com funcional a nivell constructiu, obtenint tancaments exteriors amb pèrdues energètiques reduïdes, que és van combinar amb finestres d’altes prestacions tèrmiques. El sistema de producció de calor està executat mitjançant un equip d’aerotèrmia de baixa temperatura. A més, gracies a la perfecta ubicació de la vivenda, és va poder plantejar la col·locació d’un sistema solar tèrmic, que s’empra tant per a calefacció com per a producció d’aigua calenta sanitària i permet l’aprofitament de l’energia gratuïta que aporta el sol.

El resultat final és una vivenda de mides considerables amb un consum energètic molt baix. A part de les plaques solars tèrmiques, la vivenda consumeix únicament energia elèctrica i la potència contractada és gairebé la d’una vivenda convencional, tot i disposar d’un ascensor. És demostra doncs que es poden obtenir estalvis molt importants amb una correcta combinació de sistemes i de fonts d’energia.