Projectes d’Instal·lacions

L’objectiu de poder proposar la realització de projectes d’instal·lacions adaptats a les necessitats dels nostres clients va ser el principal motiu de la creació de R3e.

L’àmbit de les instal·lacions és molt ampli i necessita una constant actualització de solucions que puguin adaptar-se a cada edificació. Per aquest motiu, R3e sempre està a la recerca de noves solucions per tal que cada projecte sigui l’òptim pels nostres clients, segons les seves necessitats. Dissenyem i dimensionem la totalitat de les instal·lacions en tots els projectes, adaptant i combinant els sistemes per a obtenir el màxim rendiment del conjunt d’elements implicats. De forma resumida podem trobar els apartats següents:

  plànols

 • Electricitat
 • Veu i dades
 • Telefonia / telefonia IP
 • Seguretat contra incendi
 • Intrusió
 • Gas
 • Lampisteria
 • Desguassos / pluvials
 • Ventilació
 • Calefacció / climatització
 • Domòtica / inmòtica
 • Delineació / 3D
 • Etc

Apliquem la nostra experiència i els nostres coneixements perquè cada projecte sigui únic, ja sigui una vivenda unifamiliar, un edifici residencial, un hotel o qualsevol edificació industrial o comercial.

En els darrers anys, i més encara en els futurs, caldrà prendre en compte l’estalvi energètic en tots els elements integrants de les instal·lacions. Fins ara, era important preveure els aïllaments correctes en les canonades d’aigua calenta així com en qualsevol element susceptible de perdre energia. Tot i això, ja des d’ara, és necessari prendre en compte amb molta més cura tot el que afecta a les pèrdues energètiques. És doncs vital ser capaços d’implantar sistemes de producció de calefacció respectuosos amb el medi ambient, dimensionar correctament els aïllaments en un edifici evitant els ponts tèrmics, seleccionar amb cura els elements de tancament com son les finestres o materials similars que poden presentar una pèrdua energètica important, gestionar l’energia de forma automatitzada per a un consum mínim i òptim en tot moment, entre d’altres.

Li oferim la possibilitat de disposar d’una instal·lació dissenyada amb les eines més innovadores, emprant els materials de darrera generació i complint perfectament amb les seves expectatives i necessitats.