Projectes

Vivenda unifamiliar

Superfície: 1.400m² en 3 plantes.

Treballs: Projecte i direcció d’obra de la totalitat de les instal·lacions. Integració del sistema domòtic.

Estat: Iniciat 2007 / Acabat 2009.

Descripció: És tracta d’un xalet amb acabats i materials de qualitat. L’enllumenat és va estudiar fins l’últim detall per a assolir el nivell d’estètica requerit per el client. La col·locació de cada punt de llum és va tenir que ajustar al seu suport ja que per exemple trobem aparells d’enllumenat que son íntegrament de guix.

La calefacció està executada amb terra radiant i va ésser necessari planificar correctament tots els recorreguts de les instal·lacions ja que en un xalet d’aquestes mides en trobem una quantitat important. També disposa d’una piscina interior climatitzada i va caldre dissimular tots els conductes de ventilació per el sostre, el terra i les parets per qüestions d’estètica, però sempre garantint la perfecta ventilació evitant condensacions, especialment en les finestres.

Tornar al principi 

 

Edifici de telecomunicacions

Superfície: 1.300m² en 4 plantes + terrassa en coberta de 180m².

Treballs: Projecte i direcció d’obra de la totalitat de les instal·lacions.

Estat: Iniciat 2007 / Acabat 2009.

Descripció: L’edifici incorpora dues plantes de dades destinades a gestionar una part important de la infraestructura de telecomunicacions del país, tant de telefonia fixa i mòbil com de TDT. Va ésser necessari dissenyar les instal·lacions segons els requisits del client per tal d’adaptar-se i integrar-se perfectament amb la resta d’edificis de que disposa.

En tractar-se d’un edifici que requereix estar en funcionament 24h al dia, 365 dies l’any, va ésser necessari dimensionar correctament totes les redundàncies i mesures de seguretat. Això inclou les alimentacions elèctriques, els climatitzadors però també les arribades d’aigua per controlar la humitat en els locals, entre molts altres factors. De forma resumida, el projecte és va concebre per ser un edifici purament tècnic.

Tornar al principi 

 

Ventilació edifici per activitats de lleure

Superfície: 1.460m² en 5 plantes.

Treballs: Projecte i direcció d’obra per implantar un sistema de ventilació.

Estat: Iniciat 2007 / Acabat 2008.

Descripció: Aquest edifici disposa de diferents espais per realitzar activitats molt diverses: dibuix, costura, pintura, …, a més en la planta superior hi tenim un teatre. No estava preparat per a rebre aquestes activitats i calia preveure un sistema de ventilació per poder renovar l’aire correctament tant a l’hivern com a l’estiu.

La instal·lació és va executar implantant recuperadors de calor en diversos punts. Va caldre instal·lar conductes de ventilació ajustant tots els recorreguts per evitar creuaments ja que no és disposava d’alçada suficient en les plantes. A més va ésser necessari reformar bona part dels quadres elèctrics ja que els recuperadors incorporen bateries elèctriques de calor per l’hivern. Tots els treballs és van executar amb l’edifici ocupat i en funcionament, el que va imposar planificar correctament tots els treballs.

Tornar al principi 

 

Integració domòtica edifici a Andorra la Vella

Superfície: 1.550m² en 10 plantes.

Treballs: Disseny i integració del sistema domòtic KNX de l’edifici.

Estat: Iniciat 2010 / Acabat 2012.

Descripció: És un edifici en el que trobem, començant per la planta inferior, una planta d’aparcament, una altra de locals tècnics, la següents és d’oficines, 3 de local comercial i 4 de vivenda. El sistema domòtic s’ha implantat en les oficines, el local comercial i en els 2 dúplex que trobem en les plantes superiors. Una peculiaritat de l’edifici és que l’enllumenat d’aquestes plantes és del tipus LED en la seva totalitat.

En les oficines i al local comercial s’ha integrat l’enllumenat, permetent especialment en el segon cas, controlar l’activació de totes les línies de llums amb temporitzacions i disminuir així la potència necessària al moment de l’encesa. Per les 4 plantes de vivenda s’ha integrat tant l’enllumenat com les persianes, i emprant escenes s’ha pogut reduir el nombre de polsadors. A més els punts de llum son gairebé tots regulables (del tipus DALI) i permet adaptar l’enllumenat a l’usuari segons les seves necessitats en cada moment.

Tornar al principi 

 

Gimnàs Dúplex

Superfície: 490m² en 2 plantes.

Treballs: Projecte i direcció d’obra de les instal·lacions elèctriques i d’aigua.

Estat: Iniciat 2008 / Acabat 2009.

Descripció: Disposem de dues plantes de gimnàs on va caldre dissenyar la instal·lació elèctrica així com tota la part que afecta l’aigua sanitària i les evacuacions. Es van cuidar molt els acabats així com l’enllumenat per obtenir una imatge diferent a qualsevol altre tipus de gimnàs. Bona part del sostre és de formigó vist i va ser necessari fer els càlculs lumínics adients per dimensionar correctament l’enllumenat en funció de les zones, de les activitats i del falç sostre de que disposàvem. També és va preveure la instal·lació de sonorització amb diferents zones controlades des de la recepció.

L’arquitecte va voler remarcar la façana principal amb un acabat específic de tubs metàl·lics de diferents colors i va ser necessari calcular perfectament l’enllumenat per obtenir una llum uniforme en la seva totalitat. L’efecte desitjat és va poder obtenir col·locant únicament 6 punts de llums situats a 6 metres d’alçada i que il·luminen una façana de 9 metres d’ample i 6 metres d’alt.

Tornar al principi 

 

Ampliació sistema domòtic vivenda unifamiliar

Superfície: 450m² en 2 plantes.

Treballs: Disseny i integració del sistema domòtic KNX.

Estat: Iniciat 2010 / Acabat 2011.

Descripció: La vivenda s’ha anat executant en diverses fases al llarg del anys. Les dues primeres van incloure la instal·lació d’un sistema domòtic propietari. En la darrera i recent ampliació s’ha tingut que efectuar un plantejament dràstic ja que el fabricant ja no comercialitza el material emprat en les primeres fases. S’ha procedit així a un canvi de la totalitat dels equips domòtics de la vivenda per un sistema obert del tipus KNX. Ha calgut modificar part de la instal·lació elèctrica existent per a adaptar-la al nou sistema.

Amb aquest canvi s’ha pogut integrar en un únic conjunt tota la vivenda i permet controlar l’enllumenat, les persianes, la calefacció, el rec automàtic, les portes d’aparcament i d’entrada, la ventilació, el projector, … El client és capaç de d’actuar sobre la seva vivenda des de l’interior de la mateixa però també des de qualsevol lloc del mon on pugui disposar d’un navegador d’internet.

Tornar al principi 

 

Aparcament Prat del Riu

Superfície: 7.500m² en 3 plantes + plaça de 2.550m².

Treballs: Projecte i direcció d’obra de la totalitat de les instal·lacions.

Estat: Iniciat 2009 / Acabat 2012.

Descripció: L’edifici disposa de dues plantes d’aparcament en soterrani, d’una altra en semisoterrani que a més permet el pas de vehicles i d’una plaça en la part superior. Hi tenim les instal·lacions convencionals i necessàries per garantir el correcte funcionament això com la seguretat.

Una particularitat de la construcció és que els interiors estan acabats amb formigó vist i l’arquitecte volia evitar veure les instal·lacions de forma superficial. Ha calgut doncs deixar gairebé totes les alimentacions elèctriques embegudes en les lloses de formigó, obligant un seguiment de l’obra des de les primeres fases. Així, els sostres queden nets d’instal·lacions i només hi trobem els punts de llum i la xarxa de detecció d’incendi que s’executa amb un sistema del tipus aspiració. També s’han plantejat els conductes d’evacuació de fums i de ventilació de forma òptima per no haver de disposar de cap xarxa de conductes.

Tornar al principi